ไทย หน้าหลัก เกี่ยวกับ คำถามที่พบบ่อย

วิธีการทำงาน

  เปิดแอป oBike แล้วแสกน QR Code บนจักรยาน
  สนุกไปกับอิสระบนจักรยานได้ทุกที่ทุกเวลา
  จอดจักรยานในที่จอดจากนั้นก็ล็อคจักรยานเพื่อจบทริป
  VIDEO

  ดาวน์โหลดแอป oBike

  การจอด

  กรุณาจอดไว้ในที่ที่มีสัญลักษณ์อนุญาตให้จอด

  สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

  สถานที่จอดจักรยานยนต์สาธารณะใกล้สถานนีรถไฟใต้ดิน

  ที่ที่มีสัญลักษณ์อนุญาตให้จอด

  จอดไว้ในที่มีสัญลักษณ์อนุญาตให้จอดหรือที่จอดจักรยานยนต์สาธารณะ

  ใกล้ห้างสรรพสินค้า

  สถานที่จอดจักรยานยนต์ในห้างสรรพสินค้าหรือที่ที่มีสัญลักษณ์อนุญาตให้จอด